Croeso i Fflintyr Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Hoff Gwpanaid Masnach Deg

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 28/01/2010 am 06:27
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Addysg, Bwyd a Diod

  • Photo 1

English version

Gofynnir i bobl ar draws Cymru bleidleisio am eu hoff gaffi sy’n cynnig diodydd poeth Masnach Deg.

Felly beth fydd hi, te yn Nhonteg, latte yn Llandudno neu cappuccino yng Nghaerfyrddin?

Cynhelir yr ymchwil am hoff Gwpanaid Masnach Deg Cymru tan ddydd Iau 25 Chwefror pan gyhoeddir yr enillydd yn ystod Pythefnos Masnach Deg. Thema’r bythefnos eleni yw te, yr ydym yn yfed 165 miliwn o gwpanau ohono bob dydd yn y DU.

Meddai Elizabeth Hudson o Ganolfan Gydweithredol Cymru, trefnydd y bleidlais: “Mae’r bleidlais yn ffordd wych o ddod chwsmeriaid teyrngar, cefnogwyr Masnach Deg a’r caffis gwych sy’n gweithio mor galed ar draws Cymru at ei gilydd. Cawsom ymateb gwych y llynedd a gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o gaffis yn ymgeisio eleni. Rydym yn annog busnesau sy’n dymuno troi at Fasnach Deg os nad ydynt wedi gwneud hynny eto i ddechrau arni yn awr ac ymgeisio.”

Meddai’r Gweinidog dros yr Amgylchedd, Jane Davidson: “Roeddwn yn falch iawn pan ddaeth Cymru yn Genedl Fasnach Deg gyntaf y Byd ym Mehefin 2008.  Drwy brynu te a choffi Masnach Deg, gallwn i gyd chwarae ein rhan i gefnogi rhai o’r ffermwyr a’r cynhyrchwyr tlotaf yn y byd i fasnachu eu ffordd allan o dlodi.

“Mae’r bleidlais ar-lein hon yn gyfle gwych i ddod ’r holl bobl sy’n frwd o blaid Masnach Deg at ei gilydd a gobeithiaf y bydd yn annog mwy o fusnesau yng Nghymru i droi at Fasnach Deg.”

I bleidleisio am dy hoff gaffi, bar, tafarn neu ganolfan gymunedol clicia yma.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50