Croeso i Fflintyr Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwobrau Balchder Sir y Fflint 2012 – dathlu llwyddiant plant

Postiwyd gan infinvflints o Sir y Fflint - Cyhoeddwyd ar 11/12/2012 am 11:45
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Pobl, Materion Cyfoes

  • *
  • *

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, wedi canmol seremon´au gwobrwyo ‘Balchder Sir y Fflint’, a drefnir gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant Cyngor Sir y Fflint.

Cynhaliwyd y digwyddiadau yng ngwesty’r Springfield, Treffynnon yn ddiweddar, i ddathlu llwyddiannau a chyflawniadau niferus plant y gofelir amdanynt gan y Cyngor a phobl ifanc sy’n gadael y system ofal.

Enwebwyd y plant a’r bobl ifanc gan ofalwyr maeth, rhieni a gweithwyr cymdeithasol mewn nifer o gategor´au, gan gynnwys:

  • Chwaraeon
  • Cerddoriaeth, Dawns a Drama
  • Astudiaethau Academaidd
  • Helpu Eraill
  • Gwobr ‘Da Iawn!’

Nid yn unig y cafodd y plant a’r bobl ifanc eu canmol am eu cyflawniadau ond hefyd am eu hymdrechion.

Roedd gwobrau penodol yn cael eu cyflwyno hefyd am waith caled a chyflawniadau rhagorol pobl ifanc sy’n gadael y system ofal. Canmolwyd eraill am eu cynnydd ardderchog yn yr ysgol, am gymryd rhan mewn gweithgareddau drama ar ˘l ysgol a chyflawni canlyniadau rhagorol yn y coleg.

Roedd y seremon´au’n cynnwys perfformiadau cerddorol gan y plant ac fe’u mwynhawyd yn fawr iawn gan bawb a oedd yn bresennol, gan gynnwys plant, rhieni, gofalwyr maeth a staff o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, wedi mynychu’r digwyddiad bob blwyddyn ers tair blynedd, ac meddai:

"Mae Gwobrau Balchder Sir y Fflint yn gwella bob blwyddyn. Unwaith eto, sŕr y sioe oedd y plant a’r bobl ifanc sydd wedi cyflawni pethau mor wych. Mae’n hawdd anghofio ambell waith pa mor bwysig yw r˘l rhieni maeth, eiriolwyr, gweithwyr cymdeithasol neu rieni corfforaethol. Gydag aelodau’r teulu, mae’r cymorth a roddir yn helpu pob plentyn ac unigolyn ifanc i gyrraedd ei lawn botensial. Fel Comisiynydd Plant, mae bob amser yn bleser o’r mwyaf gweld canlyniadau’r gwaith caled y mae pawb wedi’i wneud ac rwy’n edrych ymlaen yn barod at wobrau'r flwyddyn nesaf!"

Meddai’r Cynghorydd Christine Jones, Aelod o’r Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol:

"Roeddwn mor falch o gael bod yn rhan o wobrau Balchder Sir y Fflint. Mae’r plant a’r bobl ifanc, ynghyd Ô’u gofalwyr, yn ysbrydoliaeth fawr. Roedd pawb a enwebwyd neu a dderbyniodd wobr yn haeddu hynny. Roedd yn fraint cael cymryd rhan."

Hoffai’r Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant ddiolch i fusnesau lleol am eu cymorth gan gynnwys: Gwesty’r Springfield, Unite the Union yn Airbus, Lindop Toyota Queensferry, Wendy’s Balloons, Ok Diner, Amgueddfa’r Beatles, Canolfan Sglefrio Glannau Dyfrdwy, Chwaraeon Queensferry, WH Smith Brychdyn, Tesco Brychdyn, Canolfan Bowlio Deg y Fflint.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill ú50