Croeso i Fflintyr Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Dweud eich dweud am Wasanaeth Llyfrgell y Cyngor

Postiwyd gan infinvflints o Sir y Fflint - Cyhoeddwyd ar 09/01/2013 am 13:19
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Ysgrifennu Creadigol, Diwylliant, Addysg, Pobl, Chwaraeon a Hamdden, Materion Cyfoes

Estynnir gwahoddiad i bobl Sir y Fflint ac aelodau llyfrgelloedd y sir i fynegi barn am y modd y caiff Gwasanaeth Llyfrgell a Gwybodaeth y Cyngor ei ddarparu dros y blynyddoedd nesaf. Mae dogfen ymgynghori ar gael yn y llyfrgelloedd ac ar wefan y Cyngor ar:

www.flintshire.gov.uk/libraries

www.siryfflint.gov.uk/llyfrgelloedd

Meddai’r Cynghorydd Chris Bithell, yr Aelod Cabinet dros Addysg:

"Rydym yn cynnal yr ymgynghoriad hwn i benderfynu ar Strategaeth ar gyfer Llyfrgelloedd Sir y Fflint yn ystod y tair blynedd nesaf. Byddwn yn annog pawb i fanteisio ar y cyfle hwn i ddweud eu dweud. Daw’r cyfnod ymgynghori i ben ddydd Iau 31 Ionawr 2013."

Dylech anfon sylwadau at:

Pennie Corbett, Prif Lyfrgellydd, Pencadlys y Llyfrgell, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NW

Pennie.corbett@flintshire.gov.uk

erbyn dydd Gwener 1 Chwefror 2013.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50