Croeso i Fflintyr Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cylchlythyr Chwefror 2013 - Jigsaw

Postiwyd gan Jigsaw o Sir Ddinbych - Cyhoeddwyd ar 01/02/2013 am 12:44
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Gwaith a Hyfforddiant, Gwirfoddoli, Yn Gymraeg

  • 1

In English

Cylchlythyr Chwefror 2013 - Jigsaw

Dyma ychydig o ddyddiadau newydd ar gyfer eich dyddiaduron:

Grŵp Dinbych - Canolfan Gymunedol Eirianfa, Factory Place, Dinbych

Cyfarfodydd grŵp wythnosol - dydd Mercher o 9.30yb tan 11:3yb

Ddydd Mercher 30 Ionawr 2013 bydd Winnie Lawson, Ymgynghorydd Budd-daliadau CAB, yn mynychu ein grŵp i roi cyngor ac arweiniad ar ba fudd-daliadau a ellir eu hawlio gan deuluoedd.

Ar ddydd Sadwrn 2 Chwefror, 2013 byddwn yn cynnal ein Sesiwn Teulu o 10.00am tan 12.00pm. Bydd Stuart, UKANUNI, yn dod i ddangos i’n teuluoedd sut i berfformio triciau syrcas amrywiol. Bu’r gweithgaredd yma’n llwyddiant ysgubol y tro diwethaf iddo fynychu ein sesiwn yn Y Rhyl ac rydym yn edrych ymlaen at ei groesawu eto.

Ddydd Mercher, 6 Chwefror, 2013 bydd Bethan Perkins, o Snap Cymru, yn mynychu ein gr?p i roi cyngos ar addysg i ni.

Am ei bod yn hanner tymor, ni fydd unrhyw gyfarfod gr?p ar 13 Chwefror, 2013.

Dydd Mercher 27 Chwefror 2013 Bydd Jane Parkinson, Ymgynghorydd Diwygio Lles yn mynychu ein cyfarfod i roi gwybod i ni am y newidiadau o ran buddiannau sydd ar fin cael eu gwneud.

Grŵp Bae Colwyn - Canolfan Gymunedol Bryn Cadno, Colwyn Heights, Bae Colwyn

Cyfarfodydd gr?p wythnosol - dydd Iau o 9.30yb tan 11:30yb

Ionawr 31, 2013 - cyfarfodydd gr?p wythnosol newydd i ddechrau yng NghanolGymunedol Bryn Cadno, Colwyn Heights, Bae Colwyn o 9.30am tan 11.30am. Mae croeso i chi alw i mewn i'n gweld. Byddwn yno bob dydd Iau ar yr un pryd, yn ystod tymor ysgol Cyngor Sir Ddinbych. Ni fydd y gr?p yn cyfarfod ar 14 Chwefror, 2013 o ganlyniad i wyliau hanner tymor.

Ar ddydd Iau 28 Chwefror 2013 bydd Bethan Perkins, o Snap Cymru, yn mynychu ein gr?p i roi cyngos ar addysg i ni.

Grŵp Y Rhyl - Canolfan Y Dderwen, Ffordd Las, Y Rhyl

Cyfarfodydd grŵp Wythnosol - Dydd Gwener o 12.30pm tan 2.30pm

Dydd Gwener 1 Chwefror 2013 bydd Linda o Ganolfan Merched Gogledd Cymru yn mynychu ein gr?p i roi cyngor i ni am gyrsiau / gwasanaethau / cymorth mae’r Ganolfan Merched yn eu darparu.

Ar ddydd Sadwrn 2 Chwefror, 2013 byddwn yn cynnal ein Sesiwn Teulu o 1.00am tan 3.00pm. Mae manylion y gweithgaredd i gael ei gadarnhau. Edrychwch ar ein gwefan am fanylion pellach, os gwelwch yn dda

Dydd Gwener 8 Chwefror 2013 bydd Michael Duke, Seicolegydd Addysgol, yn mynychu ein gr?p i roi cyngor i ni am Seiber fwlio.

Ni fydd unrhyw gyfarfod grŵp ar 15 Chwefror, 2013 o ganlyniad i wyliau hanner tymor a dim cyfarfod gr?p ar 22 Chwefror 2013 er mwyn i ni gael mynychu Cynhadledd Flynyddol Gr?p Llywio ASD Conwy a Sir Ddinbych, gweler y manylion isod.Dydd Gwener Mawrth 1, 2013 bydd Winnie Lawson, Ymgynghorydd Budd-daliadau CAB, yn mynychu ein gr?p i roi cyngor ac arweiniad ar ba fudd-daliadau a ellir eu hawlio gan deuluoedd.

Tripiau / Digwyddiadau

Dydd Llun 11 Chwefror, 2013 byddwn yn mwynhau diwrnod ym Mharc Gelli Gyffwrdd, diolch i grant a dderbyniwyd oddi wrth y o Gronfa’r Loteri Fawr.

Cyrsiau / Seminarau

Dydd Gwener 22 Chwefror 2013 bydd Gr?p Llywio ASD Conwy a Sir Ddinbych yn cynnal eu Cynhadledd Flynyddol yn y Gyfnewidfa Hen Golwyn.

Byddwn yn anfon manylion am y gynhadledd yn fuan, os hoffech chi archebu lle yn y digwyddiad hwn, cysylltwch â Donna ar donna@jigsawsupport.org neu Barry Walkden yn barry.walkden2@conwy.gov.uk.

Am fwy o fanylion ewch i jigsawsupport.org

Gwybodaeth » Addysg » Anghenion Addysgol Arbennig

Gwybodaeth » Cyflogaeth a Hyfforddiant » Gwirfoddoli

Erthygl Perthnasol: Cyfle Gwirfoddoli 16+

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50