Croeso i Fflintyr Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cyfle Gwirfoddoli 16+

Postiwyd gan Jigsaw o Sir Ddinbych - Cyhoeddwyd ar 01/02/2013 am 12:27
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Gwirfoddoli, Yn Gymraeg

  • 1

In English

Mae Jig-so yn fudiad gwirfoddol sy'n darparu cyfleoedd i deuluoedd y mae eu plentyn wedi cael diagnosis o, neu'n cael eu hasesu ar gyfer, ADHD, Awtistiaeth neu broblemau ymddygiad, i gyfarfod a chael cyngor, arweiniad, dealltwriaeth, empathi a gwybodaeth. Maent hefyd yn darparu cyfleoedd bob mis i’r teulu cyfan allu mwynhau gweithgareddau gyda'i gilydd.

Am fwy o fanylion ewch i: www.jigsawsupport.org.

Mae Jig-so angen gwirfoddolwyr i'w cynorthwyo i drefnu, cynnal a chymryd rhan mewn digwyddiadau codi arian, fel y gallwn godi arian sydd ei wir angen i barhau i ddarparu cymorth i deuluoedd.

Rydym yn chwilio am amryw o wirfoddolwyr i’n cynorthwyo gyda’r canlynol:

  1. Sicrhau a chasglu gwobrau raffl;
  2. Trefnu dyddiau hwyl, a fydd yn cynnwys cysylltu â busnesau lleol sy'n gallu cynnal stondin ar y diwrnod;
  3. Goruchwylio o stondinau ar y diwrnod;
  4. Goruchwylio yn ein Digwyddiad Codi Arian Mawr ym mis Medi 2013;
  5. Hyrwyddo ein digwyddiadau codi arian.

Nid oes isafswm, nag uchafswm, oriau sy'n ofynnol gan bob gwirfoddolwr gan y bydd hyn yn benderfyniad unigol. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd wedi ymrwymo i godi ymwybyddiaeth  ein gr?p ac Awtistiaeth ac ADHD, a all weithio ar eu liwt eu hunain yn ogystal â bod yn rhan o'n tîm a mwynhau cael hwyl.

Os ydych yn gallu gwirfoddoli eich amser i Jig-so anfonwch e-bost gydag eich CV i donna@jigsawsupport.org.

Gwybodaeth » Addysg » Anghenion Addysgol Arbennig

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50