Croeso i Fflintyr Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

AI’R GAROL YMA FYDD YN GEFNDIR I’CH NOSWEITHIAU ALLAN Y NADOLIG YMA?

Postiwyd gan infinvflints o Sir y Fflint - Cyhoeddwyd ar 13/12/2011 am 10:55
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Gwyl, Bwyd a Diod, Pobl, Materion Cyfoes, Cyffuriau, Alcohol

THE TWELVE DAYS OF CHRISTMAS

 

   12pints a drinking ... 11 lads a laughing ...   10 drunken dances ...

 9 pubs we crawled in ...         8 fights involved in ...

 7 spliffs a smoking ... 6 strangers snogged ... 5 whiskey chasers!

4 lines of coke ...   3 piles of sick ... 2 broken teeth ...

And a night spent in A & E!

 

Yn ystod y Nadolig eleni, mae Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru, o’r enw DAN 24/7, yn codi ymwybyddiaeth o’u gwasanaeth ar draws Cymru drwy asiantaethau, Gweplyfr, Trydar a radio lleol.   Mae geiriau’r gn “Deuddeg Dydd Nadolig” wedi cael eu newid yn ein hysbyseb radio i gynrychioli sut fath o noson allan y bydd rhai pobl yn ei gael y Nadolig yma – os ydy’ch noson allan chi yn dechrau’n llawn hwyl efo ffrindiau ond yn gorffen efo chi ar eich pen eich hun yn A & E neu Orsaf yr Heddlu – yna mae’n bryd i chi siarad efo ni.

 

Bydd y llinell gymorth hefyd yn defnyddio safleoedd cymdeithasol fel Trydar a Gweplyfr yn ogystal ’n gwefan ni ein hunain www.dan247.org.uk   i godi mwy o ymwybyddiaeth o’n gwasanaeth –  y syniadf ydy y byddwch yn gwybod yn iawn pwy ddylech ffonio,os oes gennych chi broblem yfed neu gyffuriau.  

 

Dywedodd Janet Roberts, Rheolwr y Llinell Gymorth “ Yr adeg yma o’r flwyddyn gall fod yn anodd iawn i bobl sydd wedi troi’u cefnau ar ddefnyddio cyffuriau neu alcohol, oherwydd gall deimlo bod temtasiwn o’ch amgylch ym mhob man.  Rydym eisiau iddyn nhw wybod ein bod ni yma 24/7 i gynnig cefnogaeth a gwybodaeth.   Rydym hefyd eisiau gwneud yn si?r os ydy geiriau’r gn yn swnio’n gyfarwydd i unrhyw un sy’n gwrando, eu bod yn gwybod at bwy i droi am help.   

 

Mae dros 2,000 o ymweliadau'r mis i’n gwefan ac o’r dudalen gartref gallwch ymuno ’n gr?p Gweplyfr, gallwch ymuno ’n trydarwyr niferus ar @dan_247 a chael y newyddion diweddaraf.

 

Dywedodd Helen Hughes, Rheolwr Tm “Rydym wedi cysylltu channoedd o asiantaethau ar draws Cymru gan ddarparu taflenni, cardiau a phosteri i roi i’w cleientiaid.   Bydd llawer o asiantaethau ar gau dros gyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ac mae’n bwysig eu bod yn gwybod ein bod ar agor 24 awr y dydd, bob dydd o’r flwyddyn.   Wrth gwrs mae arnom eisiau gweld pawb yn mwynhau eu nosweithiau allan dros y Nadolig ond mae arnom eisiau i bawb fod yn ddiogel hefyd.   Mae rhai pobl sy’n galw’r Llinell Gymorth wedi dweud wrthym yn y gorffennol fod y Nadolig yn gallu cuddio’ch problemau yfed neu gyffuriau oherwydd bod eraill hefyd yn gorwneud, ond i rai nid adeg o’r flwyddyn ydy’r unig reswm, dyma ydy realiti eu bywyd bob dydd.   

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50