Croeso i Fflintyr Ifanc! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

10 Awgrym I Gael Swydd Newydd Yn Y Flwyddyn Newydd

Postiwyd gan cindyCLIC o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 07/01/2010 am 08:33
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Pobl, Gwaith a Hyfforddiant

  • Photo 1

English version

Dangosodd arolwg diweddar a wnaed gan Ymddiriedolaeth y Tywysog fod pobl ifanc ddi-waith nad oeddynt mewn addysg na hyfforddiant ddwywaith mor debygol o deimlo’n isel, digalon, ynysig neu wedi eu gwrthod yn ystod y dirwasgiad economaidd presennol.

Dangosodd yr arolwg barn ymysg mwy na 2,000 o bobl rhwng 16 a 25 oed fod chwarter o bobl ifanc ddi-waith yn credu hefyd fod y ffaith eu bod heb waith wedi achosi cwerylon gyda’u rhieni a pherthnasau eraill, a dywedodd 15% nad oedd gan eu bywydau unrhyw gyfeiriad. Mae rhai hyd yn oed wedi troi at alcohol a chamddefnyddio cyffuriau.

Os wyt ti yn un o’r filiwn o rai 16-25 oed sy’n ddi-waith ac yn dechrau colli hyder ac yn teimlo’n ddigalon, dyma’r amser i droi’r meddyliau negyddol hynny o’r neilltu oherwydd rydym wedi darganfod yr union beth y mae arnat ei angen!

Mae'r Sefydliad Cenedlaethol dros Addysg Barhaus i Oedolion (NIACE) Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi lansio canllaw i yrfaoedd ar-lein i helpu i hybu sgiliau a rhagolygon rhai sy’n chwilio am waith drwy ddysgu, gwirfoddoli a hyfforddiant.

Mae’r wefan sydd ar ffurf 10 o awgrymiadau hygyrch, gwerthfawr a diddorol yn llywio rhai sy’n chwilio am waith drwy’r gwahanol ffyrdd o’i gwneud yn haws i bobl eu cyflogi. Mae’r ffyrdd hyn yn amrywio o ddysgu sut i gyflwyno CV cryfach, i wirfoddoli i ennill profiad a mynd ar gyrsiau i ddysgu sgiliau newydd.

Byddet hefyd yn cael dy gysylltu sefydliadau perthnasol a all roi’r holl gymorth a chyngor y mae arnat eu hangen i ti.

Felly pan fydd gen ti eiliad i’w sbario o’r holl waith llenwi ffurflenni am swyddi, yna cofia edrych ar y wefan i weld sut y gallet ennill sgiliau gwerthfawr a chael y swydd nesaf!

I gael mwy o wybodaeth, logia ar Eich dyfodol. Eich dewis. Yn eich dwylo chi, neu galwa'r llinell Cyngor am Ddysgu a Gyrfaoedd ar 0800 100 900.

Mwy o wybodaeth Cyflogaeth a Hyfforddiant :: Gyrfa Cymru

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50